Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasları: dərs vəsaiti

Müəllif: Mirzəyev Anar , Eminov Anar , Süleymanov Elçin

Nəşr ili: 2019

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: iyirmi səkkizinci kitab: dekabr 2007-fevral 2008

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2016

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə: l cild

Müəllif: Həbibbəyli İsa

Nəşr ili: 2016

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqillik yollarında

Nəşr ili: 2016

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: iyirmi doqquzuncu kitab: fevral 2008-aprel 2008

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2016

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: iyirmi yeddinci kitab: oktyabr 2007-dekabr 2007

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2016

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları

Müəllif: Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu

Nəşr ili: 2016

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqil Azərbaycanın 25 ili səfirlərin gözü ilə: məqalələr toplusu=25 Years of Independent Azerbaijan Through the Eyes of Ambassadors: collection of articles

Nəşr ili: 2016

Nəşr yeri: Bakı

Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti

Müəllif: Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu

Nəşr ili: 2016

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: iyirmi üçüncü kitab: mart 2007-aprel 2007

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2015

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: iyirmi birinci kitab: noyabr 2006-dekabr 2006

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2015

Nəşr yeri: Bakı

İkili standartların dünya nizami və müasir Azərbaycan

Müəllif: Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu

Nəşr ili: 2015

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: iyirmi altıncı kitab: avqust 2007-oktyabr 2007

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2015

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: iyirmi dördüncü kitab: aprel 2007-iyun 2007

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2015

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına retrospektiv baxış: müqayisəli təhlil: I kitab

Müəllif: Mehdiyev Xəyyam Osman oğlu

Nəşr ili: 2015

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: iyirmi ikinci kitab: dekabr 2006-fevral 2007

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2015

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi: Azərbaycan Respublikasında gömrük sisteminin inkişafı: 1991-2014

Müəllif: Quliyev Röfət Əli oğlu

Nəşr ili: 2015

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: iyirminci kitab: oktyabr 2006-noyabr 2006

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2015

Nəşr yeri: Bakı

Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан

Müəllif: Мехтиев Рамиз Энвер оглы

Nəşr ili: 2015

Nəşr yeri: Баку

İnkişaf - məqsədimizdir: iyirmi beşinci kitab: iyun 2007-avqust 2007

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2015

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: on doqquzuncu kitab: avqust 2006-oktyabr 2006

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2014

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: on yeddinci kitab: may 2006-iyun 2006

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2014

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: on beşinci kitab: dekabr 2005-mart 2006

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2014

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: on səkkizinci kitab: iyun 2006-avqust 2006

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2014

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: on altıncı kitab: mart 2006-may 2006

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2014

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər: İqtisadiyyat inkişaf və tərəqqi amili kimi

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: on dördüncü kitab: oktyabr 2005-dekabr 2005

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan tarixi: oçerklər

Müəllif: Rəcəbli Qəzənfər Əjdər oğlu

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər: Humanitar siyasət: qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər: Dövlət quruculuğu: peşəkarlıq, kreativlik və demokratizm

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: on ikinci kitab: avqust 2005-sentyabr 2005

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Qırx beşinci kitab: may,2003 - dekabr,2003

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər: Ordu quruculuğu: təhlükəsizlik və müstəqilliyin zəmanəti

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Qırx üçüncü kitab: noyabr,2002 - fevral,2003

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyin elmi-biblioqrafik göstəricisi: I cild

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər: Regional inkişaf: modernləşmə və sahəvi ənənələrin qorunması

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər: Xarici siyasət: ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər - beynəlxalq inteqrasiya və ölkənin nüfuzunun güclənməsi

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: on üçüncü kitab: sentyabr 2005-oktyabr 2005

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: on birinci kitab: iyun 2005-avqust 2005

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Qırx dördüncü kitab: fevral,2003 - may,2003

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan və Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri: statistik məcmuə

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана

Müəllif: Гасанов Али Магомедали оглы

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Баку

Azərbaycan 2013-2003: əsrə bərabər illər: İnsan amili. Gənclər siyasəti və idman

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış

Müəllif: Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu

Nəşr ili: 2013

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Qırxıncı kitab: iyul,2002 - sentyabr,2002

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2012

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Nəşr ili: 2012

Nəşr yeri: Bakı

"Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış" inkişaf konsepsiyasının nəzəri-metodoloji əsasları

Müəllif: Alıyev İsa Hüseyn oğlu, Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu

Nəşr ili: 2012

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: onuncu kitab: may 2005-iyun 2005

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2012

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Qırx birinci kitab: sentyabr,2002 - oktyabr,2002

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2012

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı: 1991-2011

Müəllif: Quliyev Dilqəm Qasım oğlu

Nəşr ili: 2012

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Otuz doqquzuncu kitab: iyun,2002 - iyul,2002

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2012

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: doqquzuncu kitab: mart 2005-may 2005

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2012

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Qırx ikinci kitab: oktyabr,2002 - noyabr,2002

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2012

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: yeddinci kitab: noyabr 2004-yanvar 2005

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Otuz yeddinci kitab: noyabr,2001 - mart,2002

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Otuz beşinci kitab: iyun,2001 - avqust,2001

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: səkkizinci kitab: yanvar 2005-mart 2005

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Otuz üçüncü kitab: mart,2001 - aprel,2001

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqil Azərbaycan - 20: iqtisadi inkişaf yolu

Müəllif: Hüseynov Aydın Nəsir oğlu

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı

Этапы развития телекоммуникации Азербайджана

Müəllif: Каграманзаде Абдул Гамидулла оглы

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Баку

Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi

Müəllif: Hacızadə Elşən Mahmud oğlu, Bağırzadə Elşən Rəsul oğlu

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: altıncı kitab: sentyabr 2004-oktyabr 2004

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan Respublikasının "Böyük İpək yolu"nun bərpasında iştirakı: 1991-2005-ci illər

Müəllif: İsakov Hakim Vəlican oğlu

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Otuz səkkizinci kitab: mart,2002 - may,2002

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Otuz altıncı kitab: sentyabr,2001 - noyabr,2001

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqil Azərbaycan - 20 il

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Otuz dördüncü kitab: may,2001 - iyun,2001

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2011

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Otuz ikinci kitab: yanvar,2001 - mart,2001

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2010

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: beşinci kitab: iyun 2004-avqust 2004

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2010

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Otuzuncu kitab: sentyabr,2000 - noyabr,2000

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2010

Nəşr yeri: Bakı

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в XXI веке

Müəllif: Алиев Натиг Ага Ами оглы

Nəşr ili: 2010

Nəşr yeri: Баку

Müstəqilliyimiz əbədidir: Otuz birinci kitab: noyabr,2000 - yanvar,2001

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2010

Nəşr yeri: Bakı

Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi

Nəşr ili: 2010

Nəşr yeri: Bakı

Глобализация мировой экономики и Азербайджан

Müəllif: Кулиев Руфат Атакиши оглы

Nəşr ili: 2010

Nəşr yeri: Баку

İnkişaf - məqsədimizdir: ikinci kitab: oktyabr 2003-fevral 2004

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Bakı

Azerbaijan - 2003-2008: thinking about time

Müəllif: Mehdiyev Ramiz Anvar

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Baku

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi səkkizinci kitab: iyun,2000 - iyul,2000

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Bakı

Культура и культурные шедевры Азербайджана - уникальное послание будущим поколениям

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Баку

Азербайджан - 2003-2008: размышляя об эпохе

Müəllif: Мехтиев Рамиз Энвер оглы

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Баку

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi altıncı kitab: mart,2000 - aprel,2000

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan və Avropa Şurası

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: üçüncü kitab: fevral 2004-aprel 2004

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Bakı

Müdrik fikirlər: oktyabr 1998 - 2003 oktyabr: II kitab

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan - 2003-2008: zaman haqqında düşünərkən

Müəllif: Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan Respublikasının müasir dünya siyasətində yeri və rolu

Müəllif: Babaoğlu Hikmət

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi doqquzuncu kitab: iyul,2000 - sentyabr,2000

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan-NATO: tərəfdaşlıqdan başlanan yol: 1994-2009

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi yeddinci kitab: aprel,2000 - iyun,2000

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: dördüncü kitab: aprel 2004-iyun 2004

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2009

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan Respublikasının Parlamenti

Müəllif: Əsədov Oqtay Sabir oğlu, Cəbrayılov Rafael Kamil oğlu

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Bakı

Азербайджано-Германские отношения в контексте интеграции Азербайджана в Европейское сообщество

Müəllif: Зейналова Судаба Мехти кызы

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Баку

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi beşinci kitab: fevral,2000 - mart,2000

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Bakı

Müdrik fikirlər: iyun 1993 - 1998 oktyabr: I kitab

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan tarixi günbəgün: kitab-təqvim

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi üçüncü kitab: noyabr,1999 - dekabr,1999

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Bakı

Определяя стратегию будущего: курс на модернизацию

Müəllif: Мехтиев Рамиз Энвер оглы

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Баку

Defining the Strategy of Tomorrow: Course towards Modernization

Müəllif: Mehdiyev Ramiz Anvar

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Baku

Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri

Müəllif: Əliyev İqrar Həbib oğlu, Məhərrəmov Elmar Əli oğlu

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Bakı

İnkişaf - məqsədimizdir: birinci kitab: avqust 2003-oktyabr 2003

Müəllif: Əliyev İlham Heydər oğlu

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Bakı

Ильхам Алиев: взгляд из Москвы

Müəllif: Зенькович Николай

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Баку

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi dördüncü kitab: dekabr,1999 - fevral,2000

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Bakı

III Respublika: milli inkişaf modeli və strategiyası

Müəllif: Məmmədov Məhərrəm Fərman oğlu

Nəşr ili: 2008

Nəşr yeri: Bakı

Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə: yanvar 2002-dekabr 2006: II cild

Müəllif: Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu

Nəşr ili: 2007

Nəşr yeri: Bakı

Переходная экономика Азербайджана: некоторые аспекты развития

Müəllif: Кулиев Руфат Атакиши оглы

Nəşr ili: 2007

Nəşr yeri: Баку

Гейдар Алиев и национально-духовные ценности

Müəllif: Аль-Фалах Адель Абдулла

Nəşr ili: 2007

Nəşr yeri: Баку

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi birinci kitab: iyul,1999 - sentyabr,1999

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2007

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirmi ikinci kitab: sentyabr,1999 - noyabr,1999

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2007

Nəşr yeri: Bakı

Ильхам Алиев

Müəllif: Андриянов Виктор Иванович, Мираламов Гусейнбала Фазил оглы

Nəşr ili: 2007

Nəşr yeri: Москва

Müstəqilliyimiz əbədidir: İyirminci kitab: aprel,1999 - iyul,1999

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2007

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: On səkkizinci kitab: oktyabr,1998 - dekabr,1998

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2006

Nəşr yeri: Bakı

Heydər Əliyev iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir

Müəllif: Alışanova Mehriban Nadir qızı

Nəşr ili: 2006

Nəşr yeri: Bakı

Регулирование внешнеэкономических связей Азербайджанской Республики в условиях интеграции в МЭ

Müəllif: Эмир-Ильясова Эсма

Nəşr ili: 2006

Nəşr yeri: Баку

Heydər Əliyev və ordu quruculuğu: iyun, 1993-iyun,2003

Nəşr ili: 2006

Nəşr yeri: Bakı

Heydər Əliyev - istiqlala gedən yol: 1969-1987-ci illər

Müəllif: Qasımlı Musa Cəfər oğlu

Nəşr ili: 2006

Nəşr yeri: Bakı

Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər

Müəllif: Ağayev İbrahim Məmməd oğlu

Nəşr ili: 2006

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: On doqquzuncu kitab: yanvar,1999 - aprel,1999

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2006

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: On yeddinci kitab: iyul,1998 - oktyabr,1998

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2006

Nəşr yeri: Bakı

Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə: iyun 1971-iyun 2001: I cild

Müəllif: Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu

Nəşr ili: 2006

Nəşr yeri: Bakı

Взаимоотношения Азербайджанской Республики со славянскими странами СНГ и Восточной Европы

Müəllif: Мамед-заде Наргиз Сабир кызы

Nəşr ili: 2006

Nəşr yeri: Баку

Azerbaijan: Short History of Statehood

Müəllif: Mahmudov Yagub Mikayil

Nəşr ili: 2006

Nəşr yeri: Baku

Азербайджан: краткая история государственности

Müəllif: Махмудов Ягуб Микаил оглы

Nəşr ili: 2005

Nəşr yeri: Баку

MTN: tarixi-hüquqi mənbələr: 1991-2004

Nəşr ili: 2005

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: On altıncı kitab: iyun,1998 - iyul,1998

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2005

Nəşr yeri: Bakı

Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti

Müəllif: Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu

Nəşr ili: 2005

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: On dördüncü kitab: dekabr,1997 - fevral,1998

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2005

Nəşr yeri: Bakı

Geidar Aliev

Müəllif: Andriyanov Viktor , Miralamov Guseinbala

Nəşr ili: 2005

Nəşr yeri: Moscow

Müstəqilliyimiz əbədidir: On beşinci kitab: mart,1998 - iyun,1998

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2005

Nəşr yeri: Bakı

Гейдар Алиев

Müəllif: Андриянов Виктор Иванович, Мираламов Гусейнбала Фазил оглы

Nəşr ili: 2005

Nəşr yeri: Москва

Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi

Müəllif: Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu

Nəşr ili: 2005

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu

Müəllif: Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı

Nəşr ili: 2004

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: On ikinci kitab: avqust,1997 - oktyabr,1997

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2004

Nəşr yeri: Bakı

Последний удар Империи: Баку, 20 января 1990 г.

Müəllif: Султанов Чапай Али оглы

Nəşr ili: 2004

Nəşr yeri: Баку

Towards the future

Nəşr ili: 2004

Nəşr yeri: Baku

Müstəqilliyimiz əbədidir: On üçüncü kitab: oktyabr,1997 - dekabr,1997

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2004

Nəşr yeri: Bakı

Путь к триумфу: эссе

Müəllif: Мираламов Гусейнбала Фазил оглы

Nəşr ili: 2003

Nəşr yeri: Баку

Гейдар Алиев: политический портрет

Müəllif: Абдуллазаде Фатма Гусейн кызы

Nəşr ili: 2003

Nəşr yeri: Харьков

XXI əsrdə milli dövlətçilik

Müəllif: Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu

Nəşr ili: 2003

Nəşr yeri: Bakı

Каспийская нефть Азербайджана

Müəllif: Алиев Ильхам Гейдар оглы

Nəşr ili: 2003

Nəşr yeri: Москва

The Road of Triumph: an Essay

Müəllif: Miralamov Guseinbala

Nəşr ili: 2003

Nəşr yeri: Baku

Müstəqilliyimiz əbədidir: Onbirinci kitab: iyul,1997 - avqust,1997

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2003

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri, tarixi günləri və bayramları

Nəşr ili: 2002

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Onuncu kitab: may,1997 - iyul,1997

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2002

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan Respublikası - 1991-2001

Nəşr ili: 2001

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2001

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri

Müəllif: Mərdanov Misir Cumayıl oğlu, Quliyev Əsgər Qədir oğlu

Nəşr ili: 2001

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi

Müəllif: Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu

Nəşr ili: 2001

Nəşr yeri: Bakı

Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri

Nəşr ili: 2000

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Doqquzuncu kitab: mart,1997 - may,1997

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 2000

Nəşr yeri: Bakı

Azerbaijan

Nəşr ili: 2000

Nəşr yeri: London

The reality of the genocide of Azerbaijan people

Müəllif: Mehdiyev Ramiz Anvar

Nəşr ili: 2000

Nəşr yeri: Baku

Müstəqilliyimiz əbədidir: Yeddinci kitab: iyun,1996 - noyabr,1996

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 1998

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Beşinci kitab: noyabr,1995 - mart,1996

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 1998

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Səkkizinci kitab: noyabr,1996 - mart,1997

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 1998

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Altıncı kitab: mart,1996 - iyun,1996

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 1998

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: İkinci kitab: may,1994 - dekabr,1994

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 1997

Nəşr yeri: Bakı

Азербайджанская нефть в политике мира: Кн.2

Müəllif: Алиев Ильхам Гейдар оглы

Nəşr ili: 1997

Nəşr yeri: Баку

Müstəqilliyimiz əbədidir: Üçüncü kitab: dekabr,1994 - iyun,1995

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 1997

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Birinci kitab: iyun,1993 - may,1994

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 1997

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqillik yolu: seçilmiş fikirlər

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 1997

Nəşr yeri: Bakı

Müstəqilliyimiz əbədidir: Dördüncü kitab: iyun,1995 - noyabr,1995

Müəllif: Əliyev Heydər Əlirza oğlu

Nəşr ili: 1997

Nəşr yeri: Bakı

Государственные символы тюркоязычных стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция, Узбекистан

Müəllif: Байрамов Автандил Рагим оглы, Каиргали Шолпан Негмет кызы, Назарбаева Айман Нурдильдаевна

Nəşr ili: 1997

Nəşr yeri: Алматы

ОИК: Армения признана агрессором

Müəllif: Шукуров Ибрагим

Nəşr ili: 1995

Nəşr yeri: Баку

Dövlət, demokratiya, qanunçuluq haqqında: çıxış və nitqlərdən sitatlar

Nəşr ili:

Nəşr yeri: