Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir. Ənənəvi hakimiyyətlər bölgüsü konsepsiyasına uyğun olaraq Konstitusiya müəyyən edir ki, icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mənsubdur, qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının parlamenti - Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, məhkəmə hakimiyyətini isə müstəqil məhkəmələr həyata keçirirlər. 

Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi həyata keçirir. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 125 deputatdan ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının seçkiləri hər beş ildən bir noyabr ayının birinci bazar günü keçirilir. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının səlahiyyət müddəti Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti ilə məhdudlaşır. 

İkili vətəndaşlığı olan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olan, icra və ya məhkəmə hakimiyyəti sistemlərində qulluq edən, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər, din xadimləri, fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən, ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrumetmə yerlərində cəza çəkən şəxslər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçilə bilməzlər. 

Azərbaycan dövlətinin başçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidentidir. 

Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mənsubdur. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, o cümlədən ağır cinayətə görə məhkum olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, ali təhsilli, ikili vətəndaşlığı olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilə bilər. [4

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə 5 il müddətinə seçilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səsvermədə iştirak edənlərin yarısından çoxunun səs çoxluğu ilə seçilir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali baş komandanıdır. 

Prezident Konstitusiya səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə şərait yaradılmasını təmin etmək məqsədilə Prezidentin Administrasiyasını təşkil edir və onun rəhbərini təyin edir. 

Prezident Administrasiyasına ümumi rəhbərliyi Prezident həyata keçirir. 

Prezidentin və Administrasiyanın fəaliyyətinin maddi-texniki və maliyyə təminatı ilə Prezidentin İşlər İdarəsi məşğul olur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə Nazirlər Kabinetini yaradır. Nazirlər Kabineti Prezidentin yuxarı icra orqanıdır, Prezidentə tabedir və onun qarşısında cavabdehdir. 

Azərbaycan Respublikasında mərkəzi İcra hakimiyyəti orqanları:

Nazirliklər

1.  Daxili İşlər Nazirliyi

2.  Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

3.  Energetika Nazirliyi

4.  Ədliyyə Nazirliyi

5.  Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

6.  Fövqəladə Hallar Nazirliyi

7.  Gənclər və İdman Nazirliyi

8.  Xarici İşlər Nazirliyi

9.  İqtisadiyyat Nazirliyi

10.  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

11.  Maliyyə Nazirliyi

12.  Mədəniyyət Nazirliyi

13.  Müdafiə Nazirliyi

14.  Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

15. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

16.  Səhiyyə Nazirliyi

17.  Elm və Təhsil Nazirliyi

Dövlət komitələri

1. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi

2. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi

3. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

4. Dövlət Gömrük Komitəsi

5. Dövlət Statistika Komitəsi

6. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

7. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi

Dövlət xidmətləri

1. Dövlət Miqrasiya Xidməti

2. Dövlət Sərhəd Xidməti

3. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

4. Xarici Kəşfiyyat Xidməti

5. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti

Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Apellyasiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının İqtisad Məhkəməsi həyata keçirirlər. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsində qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətlərinin qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsi və öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqil olmaları təsbit edilmişdir.