Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında Bəyannamə qəbul olunsun.


Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
E. QAFAROVA

Qərar № 179-XII
Bakı şəhəri, 30 avqust 1991-ci il