Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyünü müdafiə naminə qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının milli özünümüdafiə qüvvələri yaradılsın.
2. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Dövlət təhlükəsizliyi, hərbi işlər və hüquq qaydası, Dövlət Suverenliyi, xarici siyasət və xaricdə yaşayan soydaşlarla əlaqələr, qanunvericilik və qanunçuluq məsələləri komissiyalarına tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının milli özünümüdafiə qüvvələrinin statusu, strukturu və təşkili qaydası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsini hazırlasın və Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin növbəti iclasının müzakirəsinə versinlər.

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
E.QAFAROVA

№ 182-XII
Bakı şəhəri, 30 avqust 1991-ci il