Azərbaycan Respublikasının milli özünümüdafiə qüvvələrinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti tərəfindən qərar qəbul edilməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyini yaratmaq və Valeh Əyyub oğlu Bərşadlı yoldaşı Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri təyin etmək məqsədəuyğun sayılsın.
Bu Fərman Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin müzakirəsinə verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
A.MÜTƏLLİBOV

Bakı şəhəri, 5 sentyabr 1991-ci il
№ 334