Respublikasının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə bütün xalqın sıx birliyinə səy göstərən vətənpərvər əhval-ruhiyyəli demokratik ictimai-siyasi qüvvələrin idarəsini ifadə edərək qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəhbərliyi altında aşağıdakı tərkibdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Şurası yaradılsın:

 • Qazıyev Rəhim Həsən oğlu
 • Əlizadə Araz Məmmədmübariz oğlu
 • Əliyev Tahir Yunis oğlu
 • Məmmədov Etibar Səlidar oğlu
 • Mustafayev Mustafa Kamil oğlu
 • Salayev Akif Məmməd oğlu
 • Hacıyev Ağa Şamxal oğlu
 • Cəbiyev Azər Mirzəağa oğlu
 • 2. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Şurasının üzvləri daimi əsasda işləyirlər və digər idarələrdə, təşkilatlarda və müəssisələrdə işləyə bilməzlər.

  3. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Şurası özü haqqında Əsasnamə hazırlasın və təsdiq olunmağa təqdim etsin.

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
  A. MÜTƏLLİBOV


  Bakı şəhəri, 29 sentyabr 1991-ci il
  № 357