Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti qərara alır:
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının tanınması haqqında dünya dövlətlər birliyinin üzvü olan dövlətlərin parlamentlərinə və hökumətlərinə Müraciət qəbul edilsin.

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
E.QAFAROVA


№ 228-XII
Bakı şəhəri, 29 oktyabr 1991-ci il


***


Müstəqil Azərbaycan Respublikasının tanınması haqqında dünya dövlətlər birliyinin üzvü olan dövlətlərin parlamentlərinə və hökumətlərinə
Müraciət
1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını sərbəst təyin etmək kimi ayrılmaz hüququnu əsas götürərək və onun iradəsini ifadə edərək, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında Bəyannamə qəbul etmişdir. Azərbaycan dövlət quruluşunun azad inkişafı, Azərbaycan Respublikasının 1920-ci il aprelin 28-də RSFSR silahlı qüvvələrinin açıq təcavüzü və Azərbaycanı işğal etməsi nəticəsində itirilmiş müstəqilliyi bərpa olunur.
Yenidən dünya birliyinin bərabər hüquqlu üzvü olmaq istəyən Azərbaycan dövləti hamılıqla qəbul olunmuş beynəlxalq hüquq prinsiplərinə tərəfdar olduğunu qeyd edərək, bütün dövlətləri, onların parlamentlərini və hökumətlərini Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında Bəyannaməni nəzərə almağa və Azərbaycan Respublikasını müstəqil suveren dövlət kimi tanımağa çağırır.
Dünya birliyinin üzvü olan dövlətlərin bu addımı Azərbaycan xalqının azadlıq və demokratiya istəyini, respublikada dərin sosial və iqtisadi islahatlar keçirmək arzusunu müdafiə üçün həlledici əhəmiyyətə malik olar, Azərbaycannın dünya xalqları arasında qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verməsi üçün imkan yaradar.

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti

Bakı şəhəri,
29 oktyabr 1991-ci il