Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti qərara alır:
1. «Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi haqqında» Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanunu Milli Şuranın yaradıldığı andan qüvvəyə minsin.
2. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin fərdi tərkibi haqqında Azərbaycan Respublikasının xalq deputatları qrupları ilə məsləhətləşmələr keçirsin və müvafiq təklifləri Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin müzakirəsinə versin.
3. Keçid dövründə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin səlahiyyəti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə verilir.
4. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin reqlamenti təsdiq olunanadək Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin fəaliyyət qaydası Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Müvəqqəti reqlamenti ilə tənzimlənir.
5. Deputat qruplarına təklif edilsin ki, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin daimi komissiyaları sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair müvafiq təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə versinlər.

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
E.QAFAROVA


№ 231-XII
Bakı şəhəri, 30 oktyabr 1991-ci il

(19 may 1992-ci il tarixli, 361-XII nömrəli Qanuna əsasən dəyişikliklərlə)