Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası qərara alır:

 1. Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Milli Şurasının tərkibində aşağıdakı daimi komissiyalar təşkil edilsin:
  • Hüquqi siyasət komissiyası;
  • Dövlət quruculuğu komissiyası;
  • İqtisadiyyat məsələləri komissiyası;
  • Aqrar məsələləri komissiyası;
  • Təhsil, elm, mədəniyyət və din məsələləri komissiyası;
  • Sosial siyasət komissiyası;
  • Xarici işlər komissiyası.
 2. Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Milli Şurasının tərkibində aşağıdakı komitələr təşkil edilsin:
  • millətlərarası münasibətlər komitəsi;
  • insan hüquqları komitəsi.
 3. Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Milli Şurasının tərkibində Nəzarət qrupu təşkil edilsin.
 4. Aşağıdakı xalq deputatları Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Milli Şurasının daimi komissiyalarının, komitələrinin və nəzarət qrupunun sədri vəzifələrinə seçilsin:
 5. İxtiyar Əlibala oğlu Şirinov

  hüquqi siyasət komissiyası;

  Tofiq Məsim oğlu Qasımov

  Dövlət quruculuğu komissiyası;

  Tofiq Müseyib oğlu Əzizov

  İqtisadiyyat məsələləri komissiyası;

  Arif Qafar oğlu Rəhimzadə

  Aqrar məsələləri komissiyası;

  Firudin Ağası oğlu Cəlilov

  Təhsil, elm, mədəniyyət

  və din məsələləri komissiyası;

  Tofiq Qasım oğlu Köçərli

  Sosial siyasət komissiyası;

  İsa Yunus oğlu Qəmbərov

  Xarici işlər komissiyası;

  Afiyəddin Cəlil oğlu Cəlilov

  Millətlərarası münasibətlər komitəsi;

  Nadir Xudaverdi oğlu Mehdiyev

  İnsan hüquqları komitəsi;

  Sülhəddin Bayram oğlu Əkbərov

  Nəzarət qrupu.

  Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini

  T. QARAYEV


  Qərar № 12

  Bakı şəhəri, 6 dekabr 1991-ci il