Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası qərara alır:

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təklif edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında xarici hərbi gəmilərin və sualtı qayıqların dinc məramla keçməsi qaydasını müəyyən etsin.
 2. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təklif edilsin ki, «Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri haqqında» «Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi qaydası barədə» Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 9 oktyabr tarixli qərarında göstərilmiş müddətlərdə sərhəd hissələrinin və bölmələrinin formalaşdırılmasını başa çatdırsın.
 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın:
  • Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin müəyyən edilməsini və nişanlanmasını həyata keçirsin;
  • sərhəd məsələlərinə dair dövlətlərarası müqavilələr bağlamaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası ilə həmsərhəd dövlətlərlə, o cümlədən Xəzər dənizinə (gölünə) çıxa bilən dövlətlərlə danışıqlara başlasın;
  • Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədində nəzarət-buraxılış məntəqələri, gömrükxana nəzarəti məntəqələri yaratsın və Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində rejimi tənzimləyən qaydalar müəyyən etsin;
  • Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin müəyyən hissələrində Azərbaycan Respublikasının sərhəd nümayəndələrini tə’yin etsin;
  • Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi boyunca sərhədboyu zonanı və sərhədboyu zolağı müəyyən etsin;
  • Azərbaycan Respublikasının ərazi və daxili sularında motorlu və motorsuz gəmilərin hərəkəti qaydasını, habelə Azərbaycan Respublikasının daxili və ərazi sularında balıq ovu qaydalarını müəyyən etsin;
  • Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini pozmuş hava gəmilərinə və başqa uçuş aparatlarına, xarici hərbi gəmilərə, o cümlədən sualtı qayıqlara qarşı Azərbaycan Respublikası sərhəd qoşunlarının silah və döyüş texnikası tətbiq etməsi qaydasını tənzimləyən qaydaları müəyyən etsin;
  • hava hücumundan müdafiə qoşunlarının, hərbi-dəniz donanmasının, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin başqa hissə və bölmələrinin Azərbaycan Respublikasının sərhəd qoşunlarına kömək göstərərkən silah və başqa hərbi texnika tətbiq etməsi qaydasını müəyyən etsin.
 4. «Azal» dövlət aviasiya şirkətinə təklif edilsin ki, «Aeronaviqasiya» mə’lumatları məcmuəsi» nin nəşri üçün lazımi tədbirlər görsün.
 5. Xəzər Gəmiçilik İdarəsinə təklif edilsin ki, «Dəniz gəmiçilərinə bildirişlər»in nəşri üçün lazımi tədbirlər görsün.
 6. Müəyyən edilsin ki, «Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu dərc edildiyi andan qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini

T. QARAYEV


№ 14

Bakı şəhəri, 9 dekabr 1991-ci il