Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının (Əsas Qanununun) 123-cü maddəsinə uyğun olaraq qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin strukturu aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:

 • Müdafiə Nazirliyi;
 • Daxili İşlər Nazirliyi;
 • Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi;
 • Ədliyyə Nazirliyi;
 • İqtisadiyyat Nazirliyi;
 • Maliyyə Nazirliyi;
 • Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi;
 • Ticarət Nazirliyi;
 • Material Ehtiyatları Nazirliyi;
 • Mədəniyyət Nazirliyi;
 • Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi;
 • Təhsil Nazirliyi;
 • Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi;
 • Maarif Nazirliyi;
 • Səhiyyə Nazirliyi;
 • Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi;
 • Rabitə Nazirliyi;
 • Xarici İqtisadi Əlaqələr Nazirliyi;
 • Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi;
 • Dövlət Əmlak Komitəsi;
 • Dövlət Torpaq Komitəsi;
 • Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya Komitəsi;
 • Dövlət Elm və Texnika Komitəsi;
 • Dövlət Gömrük Komitəsi;
 • Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi.


Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri

İsa QƏMBƏR


№ 584

Bakı şəhəri, 28 aprel 1993-cü il


19 may 1993-cü il tarixli, 605 nömrəli; 30 iyun 1993-cü il tarixli, 633 nömrəli; 1 sentyabr 1993-cü il tarixli, 684 nömrəli qərarlara əsasən əlavələr və dəyişikliklərlə