Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

  1. Cenevrə şəhərində beynəlxalq təşkilatlar yanında Azərbaycan Respublikasının daimi nümayəndəliyi təsis edilsin.
  2. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təklif edilsin ki, daimi nümayəndəliyin təşkili və fəaliyyəti ilə bağlı tədbirləri həyata keçirsin.


Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri

R. QULİYEV


№ 833

Bakı şəhəri, 24 iyun 1994-cü il